Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020 - 2021

  

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą w Polsce i na świecie sytuacją związaną z pandemią, zmieniamy formę rekrutacji.

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem pociechy do naszego przedszkola, prosimy o wypełnienie formularza online: 

    

  

formularz znajduje się tutaj

   

Karta zapisu do pobrania: tutaj

Umowa z Rodzicami do pobrania: tutaj

  

- O decyzji przyjęcia dziecka do naszego przedszkola mogą się Państwo dowiedzieć telefonicznie
w dn. 14.05.2020 r., w godz. 8.00 - 16.00, tel. (22) 781 10 30.

- Do 19.05.2020 r. prosimy o potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola i opłacenie wpisowego.

 

- Jednocześnie informujemy, iż dzieci już uczęszczające do naszej placówki, których rodzice potwierdzili wolę kontynuacji edukacji w naszym przedszkolu są przyjęte.

    

 UWAGA!

Mamy jeszcze wolne miejsca w przedszkolu na rok 2020/2021. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

   

 

Do grupy Tygrysków uczęszczają wesołe 5-latki. Grupa liczy 16 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 11 chłopców. Tygryski realizują zajęcia edukacyjne z programem ,,Olek i Ada". Dzieci są pełne energii, ciężko je zmęczyć , zawsze chcą coś powiedzieć. Ich każdy dzień w przedszkolu wypełniony jest zabawą, zajęciami dydaktycznymi, zajęciami dodatkowymi oraz zabawą na placu zabaw. Tygryski z niecierpliwością czekają na zajęcia z gimnastyki, j. angielskiego i plastyki. Chodzą na zajęcia z rytmiki, tańce, katechezę, zajęcia ze śpiewu i szachy. Chętnie uczą się nowych piosenek i wierszyków. Tygryski lubią wspólną zabawę, uczą sie przy tym współdziałania w grupie, samodzielności oraz próbują rozwiązywać ważne dziecięce problemy. Grupą opiekują się p. Lucyna i p. Edyta a pomaga im p. Alicja.

Psycholog Anna Kowalska

  • wtorek godz. 10:00 - 17:00
  • środa godz. 9:00 - 17:00.

W ramach opieki psychologicznej na terenie przedszkola psycholog prowadzi obserwacje dzieci w grupach celem rozpoznawania (w miarę potrzeb) przyczyn niepożądanych zachowań, trudności wychowawczych czy adaptacyjnych. Przeprowadzana jest również diagnoza możliwości dziecka i wstępna diagnoza gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego. Prowadzone są działania wspierające rodziców i wychowawców w postaci konsultacji, wymiany doświadczeń, dostarczania informacji o przyczynach i konsekwencjach różnych zachowań dziecka, sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i metodach wspierania dziecka w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Psycholog prowadzi także zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi systematycznego wspierania rozwoju.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020 - 2021

TERMINARZ REKRUTACJI:

  • do 28 lutego 2020 – złożenie karty zapisu dzieci kontynuujących edukację w naszym Przedszkolu
  • od 2 do 31 marca 2020 – przyjmowanie dokumentów kandydatów do przedszkola (karta zapisu do pobrania tutaj)
  • 14 marca 2020 godz. 9 - 11:30 - Dzień Otwarty

zapraszamy rodziców razem z dziećmi

- prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę

  • 6 kwietnia 2020 ogłoszenie listy przyjętych do przedszkola
  • do 17 kwietnia 2020wpłata wpisowego i podpisanie umowy (dostępna w sekretariacie po ogłoszeniu listy przyjętych) – potwierdzenie zapisu dziecka

Zapraszamy serdecznie!

Szczegóły dotyczące pobytu dziecka w Przedszkolu można poznać podczas Dnia Otwartego oraz w sekretariacie - kontakt znajduje się tutaj.

Logopeda Jacek Pasternak

  • wtorek godz. 9:00 - 16:00
  • czwartek godz. 9:00 - 16:00

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo, w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od rodziców dzieci oraz od nauczycieli.

Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na nawiązanie kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach. Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na: systematyczności, stopniowaniu trudności, utrwalaniu, aktywnym i świadomym udziale dziecka.

Prowadzone ćwiczenia obejmują:

- pracę nad bogaceniem słownika
- pracę nad stymulacją świadomości językowej, m.in. kształceniem form gramatycznych
- pracę nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych).

W zajęciach uczestniczą dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę. Są to zajęcia, które mogą przynieść owoc dopiero wtedy, gdy będą wiernie kontynuowane w domu.

Podkategorie

Zobacz także